Rynek nieruchomości w czasach pandemii COVID-19 !

rynek-nieruchomosci-w-czasach-COV 19

Negatywne skutki COVID-19 przekładają się na funkcjonowanie całej gospodarki, a co za tym idzie, również na rynek nieruchomości. Przeprowadzone badania wskazują, że ponad 70% pośredników zanotowało wyraźny spadek zainteresowania kupnem nieruchomości, co przejawia się znacznie mniejszą liczbą telefonów od klientów, prezentacji lokali i dokonywanych transakcji (szacunkowo o 50%). Jedynie co trzeci agent nie dostrzega pogorszenia sytuacji na rynku.

Przebieg transakcji

Przejawiająca znaczą dynamikę sytuacja epidemiologiczna najczęściej nie znajduje przełożenia na terminowość transakcji zakupu przeprowadzanych na rynku nieruchomości. Ponad 60% jest realizowanych zgodnie z planem. Agencje oraz sprzedawcy indywidualni podobnie jak wszystkie instytucje w kraju, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo swoim klientom, minimalizując ryzyko zarażenia (m.in. ograniczanie kontaktu z klientami – wprowadzanie pracy zdalnej, stosowanie środków ochrony osobistej). Spadek liczby transakcji dotyczy przede wszystkim rynku wtórnego, co wynika z częściowego przeniesienia procesu sprzedaży do internetu. W ofercie pojawiły się wirtualne spacery oraz zawieranie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych online. Utrudnienia pojawiały się przede wszystkim na etapie  finalizacji transakcji i wiązały się z ograniczonym dostępem do notariuszy. Warto przygotować się w maksymalnym wymiarze, aby unikać wielokrotnego korzystania z tej samej usługi przez nieuwagę.

Brak obniżek na rynku

Wbrew niektórym prognozom z początku pandemii, nie należy oczekiwać w najbliższym czasie istotnych obniżek cen nieruchomości. Firmy budowlane raczej nie obniżają swoich oczekiwań cenowych. Skupiają się co najwyższej na oferowaniu bonusów, raczej o charakterze marketingowym, niż niosących realne korzyści. Obniżki cen mają miejsce jedynie po stronie niektórych deweloperów i są podyktowane potrzebą utrzymania płynności finansowej. Z większych obniżek mogą skorzystać klienci płacący gotówką pod warunkiem skutecznych negocjacji.

sprzedaż mieszkania w czasach pandemii

Wpływ pandemii na rynek nieruchomości w Polsce – wnioski

Zaprezentowane fakty skłaniają do wniosku ze pandemia COVID-19 przekłada się na zmianę dotychczasowych zachowań konsumenckich, jednak ceny nieruchomości pozostaną na poziomie z początku roku 2020. Można dostrzec istotny spadek zainteresowania zakupem nieruchomości, jednak zaplanowane już transakcje przebiegają planowo. Firmy z branży przestrzegają wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Można prognozować, że na rynek wrócą  lokale zakupione przed epidemią w celach inwestycyjnych pod najem krótkoterminowy. Eksperci nie sugerują jednak przekładania decyzji o zakupie nieruchomości, gdyż nie należy się spodziewać znacznych przecen.

Sprzedaj nieruchomość z ESTAGET  

Wybierz najbardziej odpowiedni pakiet ESTAGET i skorzystaj z naszych usług, dzięki którym podniesiesz jakość oferty sprzedaży nieruchomości

Nie płać prowizji pośrednikowi

WYBIERZ PAKIET
DODAJ OGŁOSZENIE